De missie van
buurthuis Bronveld

Buurthuis Bronveld is er vooral voor iedereen in de wijk Oldenbarneveld. We willen namelijk een echt Buurthuis zijn, met een huiskamer, die elke dag open staat voor de wijkbewoners. Op dit moment is de huiskamer elke dag nog alleen open van 9 – 12 uur. Maar als we voldoende vrijwilligers hebben ….

Vanuit Buurthuis Bronveld worden activiteiten geïnitieerd voor en door de wijk. Deze activiteiten woorden zoveel mogelijk door vrijwilligers begeleid. 

Daarnaast worden initiatieven van onze bezoekers, daar waar mogelijk, gerealiseerd. Onze ruimten zijn ook beschikbaar voor educatieve doelen mits deze bij kunnen dragen tot het verkrijgen of verbeteren van een maatschappelijke positie. Activiteiten met een commercieel oogmerk laten we niet toe. Tenzij een ruimte wordt gehuurd op een tijdstip, dat er geen activiteiten voor de wijk plaatsvinden. 

Buurthuis Bronveld wordt beheerd door Stichting Welzijn Barneveld Zuid-West. Deze stichting heeft een ANBI status (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Gegevens:

  • Fiscaal nummer:  820802177
  • Contactgegevens : zie de homepagina
  • Beleidsplan: Sinds december 2022 is er een nieuw bestuur aangetreden. Er wordt momenteel gewerkt aan een Beleidsplan.
  • Beloningsbeleid: bestuurders worden niet betaald.
  • Doelstelling: Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe formulering van visie en missie.
  • Verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie de jaarverslagen op deze website.
  • Financiële verantwoording: zie Jaarverslagen

Activiteiten

Maak jij je zorgen?

Nieuwsbrief