“Alleen ga je sneller, maar SAMEN kom je veel verder!”

De quote hierboven vinden we in Buurthuis Bronveld heel belangrijk. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor alles wat binnen ons Buurthuis gebeurt. Dáárom is er in 2021 een convenant (=afspraak) gemaakt met allerlei organisaties, die in onze wijk actief zijn. En dáárom hebben we in oktober 2022 ook besloten om de activiteiten van het Wijkplatform onder te brengen bij Bronveld. In augustus waren de voorzitter en penningmeester van het toenmalige bestuur van Bronveld volkomen onverwacht opgestapt. Inmiddels ook toenmalig wethouder Van Daalen vroeg Jetze Baas als voorzitter van het Wijkplatform of hij wilde proberen een nieuw bestuur samen te stellen. Jetze wist dat Willem Massier – oud-voorzitter van het Wijkplatform – graag wilde. En zo ontstond eerst een interim-bestuur en in december al een compleet nieuw bestuur met Klaas Pol (voormalig Wijkcoördinator) als penningmeester en Ismail Celebi als bestuurslid met het beheer als speciale bestuurspost. Op deze pagina stellen zij zich aan jullie voor. Maar om twee organisaties in de lucht te houden, die voor wat betreft hun doelstellingen gedeeltelijk hetzelfde voor ogen hebben, dat was natuurlijk niet erg logisch. Vooral niet omdat het nu ook om voor een deel dezelfde mensen ging.

We hebben dus de krachten gebundeld. Vanaf 1-1-2023 is er nog één website en nog één Facebookpagina.

Dat vonden we belangrijk met de grote projecten die we de komende jaren in onze wijk willen realiseren:

    • de actie Buren Bloemetje

    • de herinrichting van het Oldenbarneveldplein

    • de nieuwbouw van ons buurthuis

Want ‘Oldenbarneveld? Dat zijn we samen!’